Raspberry Pi’ye Lighthttpd Kurulumu

raspberryRaspberry’de basitçe ve fazla ram ve cpu gücü tüketmeden web server kurmak istiyorsanız bunun için en iyi seçeneklerden biri Lighthttpd’dir. Kuruluma geçmeden önce terminal yada ssh’dan passwd komutunu verip “pi” kullanıcısının varsayılan olarak gelen şifresi “raspberry” yi değiştirmekte fayda var. Sözü fazla uzatmadan kurulum aşamalarına geçelim.

 

 

Adım 1 – Lİghthttpd Kurulumu

Terminalden yada ssh bağlantısı üzerinden aşağıdaki komutu vererek Lighthttpd kuralım.

sudo apt-get -y install lighttpd

Adım 2 – PHP Kurulumu

Php5, php5-common ve php5-cgi kurulumu için aşağıdaki komutu giriyoruz.

sudo apt-get -y install php5-common php5-cgi php5

Php sayfaları için fastcgi modülünü kuralım.

sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

Şimdide aşağıdaki komutla Lighthttpd servisini restart edip çalıştıralım.

sudo service lighttpd force-reload

Adım 3 – Test

Yeni kurduğumuz web sunucumuzu kontrol etmek için aşağıdaki komutu veriyoruz.

sudo ip addr show

Çıktısı aşağıdaki gibi olmalı.

1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast
state UP qlen 1000
link/ether b1:11:ab:42:24:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.45/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0

Adım 4 – İzinlerin Ayarlanması

Sırasıyla aşağıdaki komutları girerek “pi” kullanıcısına gerekli izinleri veriyoruz.

sudo chown www-data:www-data /var/www

sudo chmod 775 /var/www

sudo usermod -a -G www-data pi

Şimdi Raspberry’yi reboot edelim.

sudo reboot

Adım 5 – Varsayılan Açılış Sayfasının Ayarlanması

Önce varsayılan index sayfamızın adını değiştiriyoruz. Bunun için aşağıdaki komutları sırayla terminal yada ssh bağlantımızdan giriyoruz.

cd /var/www 
mv index.lighttpd.html index.lighttpd.hxxx

Yeni index.php sayfamızda php bilgilerini görmek için aşağıdaki komutu girelim. 

sudo wget http://www.raspberrypi-spy.co.uk/archive/misc/lighttpd_test.php.txt -O /var/www/index.php

Artık ağınızdaki bir bilgisayardan Raspberry’nizin ip adresini Firefox vb. bir browser’la açıp ilk .php sayfanızı görebilirsiniz.

Loading Facebook Comments ...

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.